Heltid
 
Heltidsundervisningen er generelt målrettet til:
Unge, der ikke er gået op til folkeskolens afgangsprøver.
Unge, som ved afslutning af folkeskolen ikke er uddannelsesparate.
Unge med komplekse sociale problemstillinger.
Unge med indlæringsvanskeligheder.
Unge, hvor en praktisk tilgang til læring i højere grad vil tilgodese den unges indlæringspotentiale.
 
For yderligere oplysninger og tilmelding kan Johannes Alban kontaktes på 25180313


Senest opdateret 17.08.2017 13:29 af KRR