HU-klassen
 
- et undervisningstilbud, som henvender sig til unge, der har brug for et
ekstra skoleår før opstart på en ungdomsuddannelse.
- et undervisningstilbud til unge, som har brug for hjælp til at styrke trivsel,
fremmøde og læring.
- et undervisningstilbud primært i dansk, matematik og samfundsfag, der tager
afsæt i den unges forudsætninger, faglige niveau og beskæftigelsesønske.
- et uddannelsestilbud med særligt fokus på afgangsprøver i dansk, matematik
og samfundsfag.
- et uddannelsestilbud, der giver den unge personlige kompetencer, som er
en forudsætning for at være en del af et arbejdsfællesskab, og som gør, at
den unge er i stand til at være en del af en virksomheds udadvendte aktiviteter.
- et uddannelsestilbud, hvor den unge kommer i praktikforløb, der konkret
hjælper den unge i valg af uddannelse eller erhverv.
- et uddannelsestilbud, der udvikler den unges faglige, personlige og sociale
kompetencer, og som skaber anerkendende relationer til den unge.
- et uddannelsestilbud, hvor den unge udvikler personlige kompetencer, der
er en forudsætning for senere at fungere på en ungdomsuddannelse.
- et undervisningstilbud, der arbejder tæt sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU) i ønsket om at kvalificere den unges valg af uddannelse.


Senest opdateret 17.08.2017 13:27 af KRR