HU2-klassen
Guldborgsund Ungdomsskole har pr. 1. november 2016 oprettet et nyt undervisningstilbud for særligt udfordrede unge i målgruppen:
 
 
HU2 – et undervisningstilbud i Ungdomsskolen for særligt udfordrede unge i 7. – 9. Klasse
Guldborgsund Ungdomsskole har pr. 1. november 2016 oprettet et nyt undervisningstilbud for særligt udfordrede unge i målgruppen:
  • elever i 7. – 9. Klasse
  • bekymrende fravær, både fysisk og ved skriftlige opgaver
  • ikke alderssvarende fagligt
  • sat uden for fællesskabet i klassen
  • påbegyndende dårligt selskab uden for skolen
  • påbegyndende misbrug eller frygt for det sker i nærmeste fremtid
HU2 tilbuddet er normeret til seks elever og har det sigte, at man ikke skal tilbydes det, man i forvejen er blevet tilbudt. Vi vil gribe skoledagen helt anderledes an ved at kombinere skole med realpraktik. Tre af dagene vil eleverne være i skole og to af dagene vil de være i praktik. Skolen vil bestå af undervisning i fagene dansk og matematik 8 timer om ugen samt to aktivitetstimer i fællesskab med vores HU1 tilbud. Det er ikke bare muligt at tage sin afgangsprøve i fagene dansk og matematik, det er et mål. Praktikdelen består af reel virksomhedspraktik, hvor eleven sammen med tilbuddets praktikkonsulent finder et praktiksted, der ligger inde for elevens interessefelt og med fremtidigt uddannelsesperspektiv for øje. Det kunne være som mekaniker på et autoværksted, som butikselev i en tøjbutik eller som landbrugsmedarbejder på et landbrug. Mulighederne er mange, da Ungdomsskolen allerede har et etableret netværk inden for så forskellige brancher som; landbrug, håndværk, restauration, institutioner, detail og service. Praktikkonsulenten formidler kontakten til praktikstederne, støtter den unge i forløbet, står for papirarbejdet, har jævnligt kontakt med praktikværten, eleven og forælderen/forældrene for på den måde at skabe så stor chance for succes som muligt.
Skemaet for en HU2 elev kan se således ud:
HU2
 
Tider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.00 – 9.00
Matematik
Dansk
Praktik
Praktik
 
9.00 – 10.00
Matematik
Dansk
Praktik
Praktik
Aktivitet
10.00 – 11.00
Dansk
Matematik
Praktik
Praktik
Aktivitet
11.00 – 12.00
Dansk
Matematik
Praktik
Praktik
 
12.00 – 14.00
 
 
Praktik
Praktik
 
14.00 – 16.00
 
 
 
Praktik
 
 
HU2 tilbuddets placering i Ungdomsskolen har nogle indbyggede styrker, vi har tænkt os at udnytte. Vi kan være linket mellem skoledelen og fritidsdelen, da Ungdomsskolen har ni ungdomsklubber i kommunen, står for fritidsundervisningen samt arrangerer ture og rejser i fællesskab med andre unge i alderen 13 – 18 år. Alt sammen tilbud vores HU2 medarbejdere kender og kan videreformidle, og udvises der interesse for et af Ungdomsskolens øvrige tilbud, følger medarbejderen eleven i klub den første gang, til undervisning den første gang eller deltager på turen eller rejsen, som eleven finder interesse i. Dette link er medvirkende til at styrke elevens sociale og personlige kompetencer.
 


Senest opdateret 12.10.2017 11:48 af KRR