Gå til sideindhold
Logo for GuldborgUng med teksten: GuldborgUng og 3 silhuetter af unge mennesker, der kommer med de holder i hånd - 2 piger og i midten en dreng.

Antimobbestrategi

Guldborgsund Ungdomsskole tolerer ikke mobning. Skulle det mod forventning ske, at en elev hos os føler sig mobbet, følger vi denne procedure.

 

Hvad er mobning?

Mobning er ikke den enkelte unges problem, men et fælles problem.

Mobning opleves individuelt, men foregår altid i en social kontekst med flere personer involveret.


Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser. Det er mobning, når man systematisk og gentagne gange ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden.

 

Konsekvenser af mobning

Udelukkelsen fra det sociale fællesskab kan have store konsekvenser for den mobbede i form af ensomhed, reduceret selvværd, sundhedsproblemer m.v.

For de øvrige unge kan en mobbekultur have konsekvenser i form af angst (for selv at blive mobbet), manglende empati og manglende moral (reduceret følelse af individuelt ansvar).

 

Procedure ved mobning

Ud fra den grundbetragtning, at mobning handler om kulturen i klassen og klassens grad af accept af hinandens forskelligheder er proceduren bygget op om:

 • Den mobbede
 • Mobberen/mobberne
 • Tilskuerne (klassen, gruppen)
 • Forældregruppen

Den mobbede

Ungdomsskolemedarbejderen

 • drøfter henvendelsen fra den unge med teamet med henblik på iagttagelser og vurderinger
 • lytter til og udviser forståelse for den unges situation (løfter skyld væk fra den unge)
 • fortæller den unge, hvad han/hun vil gøre herfra
 • kontakter den unges forældre
 • følger op med ny samtale med den unge om, hvad Ungdomsskolemedarbejderne vil gøre
 • følger op med samtale med forældrene
 • følger op med samtale med den unge om, hvordan det går i klassen
 • taler med mobberen/mobberne enkeltvis

Mobberen/mobberne

Ungdomsskolemedarbejderen

 • kontakter mobberens/mobbernes forældre
 • fortæller mobberen/mobberne sin viden om mobning og de konsekvenser, det kan have
 • aftaler med mobberen/mobberne, hvilken adfærd/hvad der konkret skal ændres
 • følger op med samtaler med mobberen/mobberne/forældrene

Klassen/gruppen

Ungdomsskolemedarbejderen

 • orienterer klassen/gruppen
 • fortæller klassen/gruppen sin viden om mobning og de konsekvenser, det kan have
 • aftaler med klassen/gruppen, hvad den enkelte/klassen/gruppen konkret kan/skal gøre

Forældrene i klassen

Ungdomsskolemedarbejderen

 • orienterer forældrene
 • fortæller forældrene sin viden om mobning og de konsekvenser, det kan have
 • drøfter med forældrene, hvad den enkelte og den samlede forældregruppe kan gøre
 • orienterer løbende forældrene om resultaterne af indsatsen

I alle tilfælde af mobning orienteres afdelingsleder og skoleleder. Skolelederen træffer beslutning om evt. sanktioner for mobberen/mobberne.

 

Afdelingsleder og/eller skoleleder går aktivt ind i mobbesager, såfremt det skønnes nødvendigt.

 

Klagemulighed

Har du en anledning til at klage over et forløb med mobning i regi af Ungdomsskolen, har du mulighed for at klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø her:

https://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole

 

 

 

 Senest opdateret 05.02.2024 13:43 af RJ
Apricore logo