Gå til sideindhold
Logo for GuldborgUng med teksten: GuldborgUng og 3 silhuetter af unge mennesker, der kommer med de holder i hånd - 2 piger og i midten en dreng.

HU2

HU2 er et relationsstærkt alternativ til folkeskolen.

Formålet med undervisningen i heltidsundervisningen er at møde eleven i nuet. Sigtet med undervisningen er derfor at give eleverne lysten til at lære tilbage og at motivere dem til videre uddannelse.

Det betyder konkret, at heltidstilbuddet i Ungdomsskolen har

  • Fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen
  • Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde
  • Fokus på praktik og afklaring af jobmuligheder
  • Afgangsprøver i dansk og matematik i 9. klasse (FP9)

 

Målgruppen for heltidsundervisningen

  • Unge i 7. - 9. klasse, der ikke er erklæret uddannelsesparate
  • Socialt sårbare unge med behov for styring, klare forudsigelige rammer og et øget netværkssamarbejde
  • Unge med faglige udfordringer og lav motivation for læring samt bekymrende fravær i skoleregi
  • Unge der har et dysfunktionelt familiemønster og/eller har et mangelfuldt netværk

Visitation til tilbuddet går gennem UU-vejlederen, egen skole og Ungdomsskolen.

Afdelingsleder Søren Andersen kan kontaktes for yderligere info på mobil: 25180392

 Senest opdateret 06.03.2024 12:05 af RJ
Apricore logo