Gå til sideindhold
HU  //  HU2 
Notify a friendPrint page

HU2

HU2 – et relationsstærkt alternativ til folkeskolen.

Formålet med undervisningen i heltidsundervisningen er at møde eleven i nuet. Sigtet med undervisningen er derfor at give eleverne lysten til at lære tilbage, og at motivere dem til videre uddannelse.

Der er fokus på, at eleven oplever succeser og får positive erfaringer med det at gå i skole. Det overordnede formål er at sikre en god overgang til en ungdomsuddannelse eller et job, og samtidig ruste elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, til at klare sig selv i tilværelsen.

Det betyder konkret, at heltidstilbuddet i ungdomsskolen har:

* Fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen

* Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde

* Fokus på at anvende anerkendende pædagogik og didaktik

* Færre elever i klasserne

* Individuelle elevudviklingssamtaler

* Fokus på praktik og afklaring af jobmuligheder

* Afgangsprøver i dansk og matematik i 9. klasse

Målgruppen for heltidsundervisningen

* Unge i 7. - 9. klasse, der ikke er erklæret uddannelsesparate

* Psykisk sårbare unge med behov for trygge og strukturerede læringsmiljøer

* Socialt sårbare unge med behov for styring, klare forudsigelige rammer og et øget netværkssamarbejde

* Unge med faglige udfordringer og lav motivation for læring samt bekymrende fravær i skoleregi

* Unge der har et dysfunktionelt familiemønster og/eller har et mangelfuldt netværk

Visitation til tilbuddet går gennem UU-vejlederen, egen skole og Ungdomsskolen. Afdelingsleder Søren Andersen kan kontaktes for yderligere info på mobil: 25180392

 Senest opdateret 24.02.2020 10:12 af SRAN

Apricore logo