HU2
 
IMG_2582

HU2 – et relationsstærkt alternativ til folkeskolen.

Guldborgsund Ungdomsskole oprettede den 1. november 2016 et nyt undervisningstilbud for særligt udfordrede elever i 7. – 9. klasse, der kognitivt er inden for normalområdet, men som kan have følgende udfordringer:

 

  • bekymrende fravær, både fysisk og ved skriftlige opgaver
  • ikke alderssvarende fagligt
  • sat uden for fællesskabet i klassen
  • svagt netværk
  • grænsesøgende adfærd
  • dysfunktionelt familiemønster
  • ordblind

 

HU2 tilbuddet er normeret til 8 elever og har det sigte, at man ikke skal tilbydes det, man i forvejen er blevet tilbudt. Vi griber skoledagen anderledes an ved at kombinere skole med praktik. Tre af dagene vil eleverne være i skole og to af dagene vil de være i praktik. Skolen vil bestå af undervisning i fagene dansk og matematik 8 timer om ugen samt 4 aktivitetstimer i fællesskab med vores HU1 tilbud.

Det er ikke bare muligt at tage sin afgangsprøve i fagene dansk og matematik, det er et mål. Praktikdelen består af reel virksomhedspraktik, hvor eleven sammen med tilbuddets praktikkonsulent finder et praktiksted, der ligger inde for elevens interessefelt og med fremtidigt uddannelsesperspektiv for øje. 

 

 

 Senest opdateret 08.02.2019 08:45 af JAL