Gå til sideindhold
HU  //  HU1 
Notify a friendPrint page

HU1

HU1 – et relationsstærkt alternativ til FGU frem til 18 år

Formålet med undervisningen i heltidsundervisningen er at møde eleven i nuet. Sigtet med undervisningen er derfor at give eleverne lysten til at lære tilbage, og at motivere dem til videre uddannelse.

Der er fokus på, at eleven oplever succeser og får positive erfaringer med det at gå i skole. Det overordnede formål er at sikre en god overgang til en ungdomsuddannelse eller et job, og samtidig ruste elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, til at klare sig selv i tilværelsen.

Det betyder konkret, at heltidstilbuddet i ungdomsskolen har:

* Fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen

* Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde

* Fokus på at anvende anerkendende pædagogik og didaktik

* Færre elever i klasserne

* Individuelle elevudviklingssamtaler

* Fokus på praktik og afklaring af jobmuligheder

* Afgangsprøver i dansk, matematik og samfundsfag for elever i deres 10. skoleår

Målgruppen for heltidsundervisningen

Målgruppen er bred, men inkluderer:

* Unge mellem 15-18 år, der ikke er erklæret uddannelsesparate

* Unge, der ikke har bestået sin afgangsprøve i 9. klasse

* Psykisk sårbare unge med behov for trygge og strukturerede læringsmiljøer

* Socialt sårbare unge med behov for styring, klare forudsigelige rammer og et øget netværkssamarbejde

* Unge med faglige udfordringer og lav motivation for læring samt bekymrende fravær i skoleregi

* Unge der har et dysfunktionelt familiemønster og/eller har et mangelfuldt netværk

Kontakt din UU-vejleder, hvis tilbuddet har din interesse eller afdelingsleder i Ungdomsskolen Søren Andersen på mobil: 25180392Senest opdateret 24.02.2020 10:11 af SRAN

Apricore logo