Gå til sideindhold
Logo for GuldborgUng med teksten: GuldborgUng og 3 silhuetter af unge mennesker, der kommer med de holder i hånd - 2 piger og i midten en dreng.

HU1

HU1 er et relationsstærkt alternativ til FGU frem til 18 år. 

Formålet med undervisningen i heltidsundervisningen er at møde eleven i nuet. Sigtet med undervisningen er derfor at give eleverne lysten til at lære tilbage, og at motivere dem til videre uddannelse.

 

Det betyder konkret, at heltidstilbuddet i Ungdomsskolen har:

  • Fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen
  • Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde
  • Fokus på praktik og afklaring af jobmuligheder
  • Afgangsprøve i dansk, matematik og samfundsfag for elever i deres 10. skoleår (FP9)

 

Målgruppen for heltidsundervisningen

Målgruppen er bred, men inkluderer:

  • Unge mellem 15-18 år, der ikke er erklæret uddannelsesparate
  • Unge, der ikke har bestået sin afgangsprøve i 9. klasse
  • Psykisk sårbare unge med behov for trygge og strukturerede læringsmiljøer
  • Unge med faglige udfordringer og lav motivation for læring samt bekymrende fravær i skoleregi
  • Unge der har et dysfunktionelt familiemønster og/eller har et mangelfuldt netværk

Kontakt din UU-vejleder, hvis tilbuddet har din interesse eller afdelingsleder i Ungdomsskolen Søren Andersen på mobil: 25180392.Senest opdateret 15.08.2023 09:40 af RJ
Apricore logo