HU
 
Dimission HU
HU (HU-klassen) i overskrifter:
 
Målgruppe
- Til unge, der ikke trives i skolen
- Til unge, der i 8. eller 9. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate.
- Til unge, der ikke er gået op til folkeskolens afgangsprøver.
- Til unge, der har brug for et ekstra skoleår før opstart på en ungdomsuddannelse
 
Rammer
- to dages undervisning, to dages praktik og en dag med sociale aktiviteter
- afgangsprøver i dansk, matematik og samfundsfag
- tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning
 
Indhold
- undervisning i dansk, matematik og samfundsfag
- sociale aktiviteter; såsom klatring, gocart, badminton og endags ture til Kbh
- et tilbud, der udvikler de unges faglige, personlige og sociale kompetencer
 


Senest opdateret 16.03.2018 10:46 af JAL