HU1
 
Dimission HU

HU1 – et relationsstærkt alternativ til FGU frem til 18 år

 

HU-klassen er et undervisningstilbud for særligt udfordrede elever fra 10. klasse til 17 år, der kognitivt er inden for normalområdet, men som kan have følgende udfordringer:

 

  • er vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse
  • har ikke bestået sin afgangsprøve/eksamen i 9. klasse
  • unge, der har brug for et ekstra skoleår før opstart på en ungdomsuddannelse.
  • begår sig bedre i det lille fællesskab frem for i det store
  • svagt netværk
  • grænsesøgende adfærd
  • dysfunktionelt familiemønster
  • ordblind

 

Tilbuddet er normeret til 12 elever, og vi tilbyder undervisning i tre fag; dansk, matematik og samfundsfag, hvor målet er at slutte af med folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse. Den faglige undervisning kombineres med virksomhedspraktik samt aktiviteter, således, at vores elever modtager undervisning to dage om ugen, er i praktik to dage om ugen og dyrker diverse aktiviteter en dag om ugen. Aktiviteterne foregår i fællesskab med vores HU2 tilbud. 

Kontakt din UU-vejleder, hvis tilbuddet har din interesse eller afdelingsleder i Ungdomsskolen Søren Andersen på mobil: 25180392Senest opdateret 19.08.2019 08:26 af JAL